Het innovatietraject

Trends vormen de basis voor het innovatieadvies van Vision on Food. Vanuit productkennis en met een helder beeld van de context ondersteunt Vision on Food bedrijven bij de succesvolle ontwikkeling van hun foodproducten. We benaderen een innovatievraagstuk vanuit verschillende perspectieven.

1

Consument

Vision on Food doet onderzoek naar het imago van een product. Dat doen we met eigen onderzoeksmodellen die inzicht geven in keuzes van consumenten en de achterliggende motivatie.

2

Categorie

Met de productcategorie als uitgangspunt kijkt Vision on Food hoe een product beter aansluit bij het publiek. We doen trendonderzoek en ontwikkelen een consumentenprofiel. Dit leidt tot een categorie- of schapvisie en brengt opdrachtgevers dichter bij de consument.

3

Product of concept

In de laatste stap van het innovatietraject vertaalt Vision on Food de visie naar vernieuwende producten en concepten die aansluiten bij de actuele context en toekomstige kansen. Zo loopt uw bedrijf altijd een stapje voor.

watermelon radish by phil kline

Een vraagstuk waarvoor u een oplossing nodig hebt?

Vision on Food heeft ruime ervaring met new product development, new business development en conceptontwikkeling. Als innovatiepartner helpen we uw bedrijf graag een stapje verder.